Zorgen in Limburg om brandrisico zorgwoningen

afbeelding

afbeelding

Volgens het krantenartikel signaleren analisten dat de kwetsbare groep van mensen die niet of verminderd zelfredzaam zijn, zoals bejaarden, langer thuis blijft wonen. Dat komt door de veranderingen in de zorg. Het risico bestaat dat deze groep zich zelf bij brand moeilijker in veiligheid kan brengen. Verder op in het artikel wordt aangegeven dat veel seniorenwoningen qua brandveiligheidseisen niet of beperkt zijn berekend op personen die minder zelfredzaam zijn. Volgens de veiligheidsregio is de informatie wel beschikbaar bij instanties als gemeenten, maar niet direct beschikbaar voor uitrukkende hulpdiensten.

Als je dit leest krijg je het toch wat benauwd. Als ik kijk naar stadsregio Parkstad die erg vergrijst is dit risico in mijn ogen dus vele malen groter.

Het probleem doet zich echter voordat complexen die al staan voldoen aan het bouwbesluit. Alleen is in de loop van de jaren de wetgeving in de zorg zodanig veranderd dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Verzorgingshuizen of verpleeghuizen hebben veel strengere eisen voor brandveiligheid dan seniorencomplexen die nu vaak de nieuwe verzorgingshuizen zijn.

Ik zou zeggen dat de huurdersorganisaties op dit thema in gesprek zouden moeten gaan met hun corporatie.

Dit lijkt me inderdaad ook dat er maatregelen genomen voor deze groepering
bewoners , wat niet zelfredzaam zijn want ik heb 14 dagen geleden nog zo"n geval mee gemaakt , in dit geval was het dan wel een eigen woning maar nog , je merkt als ze zoiets gebeurd dat ze in paniek raken en niet meer weten wat ze moeten doen ,
ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als ik op dat moment niet binnen was gekomen ,
want het stond blauw van de stank en rook , ja met 87 kan ik me voorstellen dat je dan in paniek raakt , maar ook bewoners van huur woningen doen veel foute dingen ,
zoals kaarsen branden en misschien nog kachels en dan is het helemaal fout als iets omvalt f het zelfde eender ook , meer voorlichting en dingen aanbrengen wat nodig zijn Elly