Zorgelijk als huurders met beperking een WMO voorziening als aanpassing voor hun woning aanvraagt

In de Groene Amsterdammer las ik onderstaande artikel.
In de praktijk hoor ik ook niets anders zulke verhalen van mensen uit mijn buurt:

Ik ken verhalen van mensen hier, die door een verhuizing, geen of verminderde recht meer hadden op een WMO voorziening terwijl ze in de eigen woonplaats die voorzieningen wel hadden. Ook al waren ze verhuisd van de gemeente Heerlen naar Kerkrade, bijvoorbeeld.
Terwijl ze bij de gemeente al bekend zijn middels dossiervorming, blijkt de nieuwe gemeente deze dossier bewust niet opgevraagd te hebben.
En dan begint het ellenlange WMO procedure weer van vooraf aan.
Dit zou ook de aanzet kunnen zijn voor de prestatieafspraken.