Wonen in een zorgeloze toekomst

Veel huurders stellen zich de vraag of hun woning in de toekomst geschikt is om zorg in de kunnen ontvangen (bron: huurdersraadpleging eind 2018 Midden- en Parkstad Limburg), Veel corporaties vragen zich af of de woningvoorraad in de toekomst aansluit bij de doelgroep van de toekomst, veel gemeenten en zorgleveranciers vragen zich af of de toekomstige zorgvoorzieningen in de toekomst aansluiten bij de behoeften in de toekomst. Samen vragen zij zich af hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk organiseren zodat we over 20 jaar terug kunnen kijken en zeggen: dat hebben toch maar mooi gedaan!

Als het gaat over stenen lijkt het zo eenvoudig, niets is minder waar. Ook dat is een worsteling. Het gaat over definities, kijken we op dezelfde manier naar dezelfde toekomst en zijn we bereid om over onze schaduw heen te springen en samen met andere lokale partners het verschil te maken?

Op 8 oktober gaan wij in de middaguren daarover in gesprek. Onder andere zal er dan gesproken worden over de mate waarin we in de glazen bol kunnen kijken, de toekomst. Hoe stem je de toekomstige voorraad af op de toekomstige doelgroep.

We doen dat samen met Michel Brauns, senior-beleidsmedewerker bij Wonen Zuid. Michel gaat in op de fysieke aspecten van de woning en zoekt aansluiting bij het BAT-Systeem en de demografische ontwikkeling. Het onderzoeksconcept, dat vraag en aanbod tot op buurtniveau tegen elkaar af zet, is ontwikkeld door het team wonen en zorg in balans. Wil je daar meer over weten ga dan naar de site www.wonenenzorginbalans.nl

Echter, als het gaat over wonen met zorg gaat het niet alleen over stenen. Houd mijn publicaties in de gaten, we gaan een stapje verder.

Wil je met ons meepraten dan komt 8 oktober naar Caumerbron in Heerlen. Vergeet je niet aan te melden op aanmelden@burodings.nl