Veilig wonen met auditief beperking

Hoe veilig kan men wonen als je een auditief beperking hebt?
Als er iets in de woning gerepareerd moet worden of dergelijks is een telefoontje naar de woningcorporaties een normale gang van zaken.
Voor mensen met auditief beperking werkt dit niet. Een mailtje sturen naar de woningcorporatie is vaak niet mogelijk. Meestal belanden ze in het algemene mailadres.
Er zijn ook bewoners die nauwelijks kennis hebben van computergebruik of gebruik van sociale media zoals Whatsapp of SMS.
Wat te denken van (oudere) bewoners met auditief beperking die noch kunnen telefoneren noch gebruik kunnen maken van sociale media? Hoe kan men dan de veiligheid in hun woning waarborgen?

Ik heb een auditieve beperking (gehoor). Ik loop daardoor soms tegen problemen aan waarbij altijd wordt uitgegaan van dat iedereen horend is in de thuisomgeving. Of dat nu is bij schilderswerkzaamheden dat er in eens in stellage is opgebouwd aan de badkamer/slaapkamerraam, zonder dat ik er erg in had omdat ik dat niet gehoord had, en enorm schrok toen ik ineens bij mijn slaapkamer (flat) een hand zag van de schilder of d het om communicatie met woonvereniging gaat of om praktische dingen als een rookmelder, de beperking is er constant en men realiseert zich dat niet.

Ik hoor geen rookmelder, tenminste niet de reguliere. Toch moest de rookmelder hier geplaatst worden, waar ik zelf dus niets aan heb. Een compensatie voor een rookmelder voor doven (ja die bestaan) kreeg ik niet. Kortom in mijn huis hangen nu 2 rookmelders naast elkaar, zonder doorkoppeling. Kortom bij rook in hal van appartementencomplex zal ik geen alarm hebben, immers geen doorkoppeling naar dovenrookmelder. En alleen bij brand in eigen woonruimte zal ik wel alarm kunnen signaleren.

Gelukkig mocht ik met de vorige woonconsulent appen als er iets was, en ik kan in de juiste omstandigheden, vaste telefoonaansluiting-telefoon met ouderwetse hoorn wel nog telefoneren, draadloos/mobiel kan ik niet telefoneren.

Ik heb zelf gezorgd voor aanpassingen in de woning voor zover dit binnen mijn bereik is en met hulpmiddelen is op te lossen. Maar bijvoorbeeld de intercom van de deurbel geeft problemen. Ik kan niet verstaan wat er gezegd wordt als iemand door de intercom zich meld. Gevolg zonder te weten wie er binnen wil komen, zal ik de buitendeur van het appartement moeten openen. Een bel met beeldscherm zou dat kunnen oplossen. Omgekeerd kan het voor slechthorenden / doven ook een probleem zijn om bij zulke toegangen binnen te komen, immers niet altijd is de klik of zoem dat een deur geopend wordt te horen.

Mensen / huurders met een beperking zullen zelf hierin veel moeten ondernemen en het blijven kenbaar maken aan de omwonenden dat zij dingen niet horen. Zoals ik bijvoorbeeld ook al eens ben aangesproken over ongereldheden in trappenhuis, ik heb de ruzie niet gehoord.

Maar ook in alarmsituaties als luchtalarm ben je als slechthorende / dove niet geinformeerd als er iets is.

Top dat je hier jouw ervaringen hebt neer gezet! En heel herkenbaar…!
Een speciale rookmelder is een voorziening voor doven en slechthorenden, die zou in het zorgpakket moeten komen net als andere voorzieningen voor doven en slechthorenden.
En als je slaapt hoor je ook niet een rookmelder of een brandalarm afgaan. Met alle gevolgen van dien.
Bij de Meander kan je een personenalarmering aanschaffen. Alleen doven en slechthorenden hebben er niets aan. Want je moet namelijk de helpdeskmedewerker bellen dat je bijvoorbeeld gevallen bent of onwel bent geworden.
Bij navraag bleek dat de Meander niet met whatsapp (willen) werken. Willen zelfs ook niet mee denken aan een geschikte oplossing voor dove of slechthorende bewoner.
Bij deze vorm van personenalarmering blijkt dat de bewoner ook verplicht is om een telefoonaansluiting in huis te moeten hebben voor de verbinding.
Dit betekent voor doven en slechthorenden ( die niet kunnen telefoneren !) dat ze gedwongen worden om een telefoonabonnement te nemen! Zo worden ze onnodige op kosten gejaagd.

Ook ik had een intercom met camera. Die was zo slecht ingesteld dat ik niet kon zien wie aan de deur was. Laat staan dat ik die persoon ook kon verstaan!
In de lift wordt gebruik gemaakt van een intercom.
Bij navraag bij de woningcorporatie waarom er geen beeldscherm en camera bij de intercom in de lift geplaatst kon worden was het enige antwoord dat het technisch niet haalbaar was.

Jouw ervaring leert ons nog steeds dat woningcorporaties met hun huurders in gesprek moeten komen om tot constructieve afspraken te komen.

Als aanvulling via Multicare systems zijn er speciale wek en waarschuwingssystemen te koop, die onder omstandigheden ook vergoed worden via zorgverzekeraar. In eerste instantie moest ik zelf een rookmelder kopen, wat ik ook heb gedaan. Uiteraard was die prijs tig keer hoger dan wat je normaal moet betalen.
Inmiddels heb ik er toen ik aanmerking kwam voor een nieuw wek- en belsysteem wel via dat pakket gekregen.
Alleen sluit dat systeem dan weer niet aan op het algemene systeem van de flat.
Maar er zijn dus wel hulpmiddelen via zorgverzekeraar beschikbaar als men aan de voorwaarden voldoet. Inmiddels kan het ook zijn dat een rookmelder vergoedt wordt als onderdeel van wek- en belsysteem mits kno / audiologisch centrum dat motiveert.

Voor mij nieuw dat het met beeldcamera voor de deurbel ook niet altijd zichtbaar is afhankelijk van de kwaliteit. Bij liften waar ik ook kom, valt het mij altijd op dat het werkt met een systeem via spraakverbingen met een meldkamer. Ook in koopappartementen als bezoeker ben ik dit nog nooit anders tegengekomen.
Wat betreft de telefoonkosten. Ik heb heel bewust nog een vast abonnement. Mijn vaste telefoonlijn is gekoppeld aan het wek- belsysteem voor doven/slechthorenden. Ik ben als ik slaap maar op 3 manieren te wekken, 1 wekker, 2 vaste telefoon en 3 deurbel. Stel er zou s-nacht iets met vrienden of familie (ouders) zijn, ze kunnen mij dan alleen waarschuwen via het gekoppelde signaal van de vaste telefoon. Ik probeer er ook anderen van te overtuigen als het kan hou een vaste lijn aan zodat directe vrienden of familie je kunnen proberen te waarschuwen. Voor die mensen die niet kunnen telefoneren, die kunnen daarover met familie of vrienden afspraken maken, bel me en zorg daarna dat je een sms/app stuurt om te zeggen wat er is. Is een omweg maar dat is het enige wat ik me kan bedenken om ook in je slaap gealarmeerd te worden, zeker als je alleen woont of samenwoont en beiden slechthorend bent.

Dank jullie wel voor de bijdrage. De genoemde voorbeelden worden meegenomen ter bespreking in de werkgroep wonen met zorg van het ROH Parkstad Limburg. Als je dit zo leest lijken het toch ook wel vaak problemen die zonder veel inspanning kunnen worden opgelost. Met name ook de rookmelders, deurbellen en brandalarm. En zoals ook gezegd wordt goed onderwerpen om prestatieafspraken over te maken.