Te weinig woningen in Limburg

Als je de titel leest, denk je is dat zo!

Ja, als je de stukken hebt gelezen van de laatste jaren over deze krimp regio is er een overschot aan woningen. Momenteel is het zo de krimp niet zo hard heeft doorzet in de afgelopen jaren als voorspeld zelfs een klein te kort aan woningen.

Maar als je gaat kijken waar het teveel aan woningen zit is het toch grotendeels het aantal koopwoningen. Maar om de eigenaars nu te vragen om hun eigendom te slopen, gaat een stap te ver. Niemand zou dat doen. Geld voor het opkopen is er niet, tenminste niet genoeg. Dus worden er afspraken met woningcorporaties gemaakt.

Volgens dit artikel wat vandaag in de Limburger staat zou er alleen al in Kerkrade in 2030 een overschot zijn van 1400 woningen dit is ter grote van een kleine woningcorporatie. Of te grote van bijvoorbeeld een stadsdeel.

afbeelding

René is het niet zo dat wanneer er een overschot aan koopwoningen is en er gelijktijdig een te kort aan huurwoningen is , de eigenaren van de koopwoningen beter hun woningen kunnen gaan verhuren als ze niet verkocht worden. Worden de gevraagde (te hoge ) huurprijzen dan niet betaald zullen ze naar beneden moeten met de gevraagde huurprijs. Mogelijk een opgelegde maatregel bij leegstand langer dan een bepaalde periode ( bijv. 2 jaar ) verplichting aan woningeigenaar deze woning ter beschikking te stellen.
Bewoning op een adres ligt allemaal geregistreerd. Alleen blijft dan de vraag wie kan dit dan gaan opleggen. Hier zal een wet voor moeten komen.

Ben dat gaat helaas niet op. Er is alleen wat meer druk op de huursector momenteel. Maar het overschot aan woningen blijft.

Te weinig woningen in Limburg: Ik weet niet op welke gegevens die cijfers zijn gebaseerd.
Ik weet dat veel woningen en appartementen officieel geregistreerd staan dat er iemand woont, maar in de praktijk hoor en zie ik ook vaak dat ze leeg staan.
Er is dan sprake van samenwonen op 1 adres om zo een dubbele uitkering te kunnen verkrijgen.
Eigenlijk zonde, want men kan heel veel woningzoekenden, die zo lang op de wachtlijst staan, blij mee maken.
In mijn beleving lijkt het artikel over te weinig woningen in Limburg te eenzijdig belicht.

Als een woning verhuurd is dan kan hij niet nogmaals verhuurd worden. Dus de redenering klopt wel. Dat mensen soms elders verblijven om wat voor reden ook wordt nooit mee genomen in zo’n onderzoek. Het zou een mooie worden als een corporatiemedewerker voor je deur stond en zij. Meneer het is ons opgevallen dat u niet altijd in uw woning verblijft. Wij gaan u woning weer verhuren. Ik zou zeggen dat gaat je niks aan.

En het samen hokken is iets van alle tijd en leeftijd. Maar de corporatie is geen verlengstuk van de overheid om politie agent te spelen.