Flexibel huurbeleid voor betaalbaar wonen

afbeelding In onderstaande link kun je beluisteren hoe
Maarten Vos van Vidomes in gesprek gaat met Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg over de strategie van Vidomes om met beperkte middelen toch te zorgen voor betaalbare huurwoningen voor de huurders die dit het hardste nodig hebben. Vidomes is actief in o.a. Zoetermeer, Delft en Rijswijk. Ontdek in deze video hoe Vidomes zich bezighoudt met de betaalbaarheid van sociale huurwoningen om zo het grootst mogelijke maatschappelijke resultaat te bereiken.

1 like

Dit roept bij mij nogal wat vragen op. Vidomes zal net als andere corporaties zoek zijn naar waarborgen waarmee betaalbaarheid van het wonen voor zover als mogelijk geborgd wordt. Echter (volgens mij) gaat het in alle gevallen om het verdelen van de pijn. Corporaties stellen over het algemeen de huurverhoging van de huursom veilig. Daarbinnen wordt vervolgens met (te weinig) mogelijkheden gedifferentieerd. Met veel corporaties ben ik het eens dat de inzet op de doelgroep voor die groep meer oplevert dan een gemiddelde beperking voor de grote groep. We moeten er dan wel rekening mee houden dat de keuze voor de ene groep ten koste gaat van de andere groep. Persoonlijk denk ik dat de (financieel) zwakste groep het eerst geholpen zou moeten worden, maar het dilemma blijft.

Terug naar het verhaal van Vidomes, Van waaruit wordt de korting bepaald? Zij stellen de streefhuur op gemiddeld 85%. Daarmee ligt het percentage redelijk hoog in de markt, lijkt mij. Het geven van korting komt dan in een ander daglicht te staan. Daarbij stelt Vidomes in haar strategische visie dat zij de korting geheel of gedeeltelijk opheffen als het inkomen zich herstelt of hoger wordt, of de kinderen de deur uitgaan. Als ik terug kijk op onze eigen inspanningen vraag ik mij af of dat kan. Als wel dan stel ik voor dat wij snel contact opnemen met Vidomes en vragen hoe de vork in de steel zit? Misschien kunnen we hen vragen daar over te publiceren op dit forum.

1 like

HET KLINKT ALTIJD GOED ALS JE ZEGT " LAGERE HUUR VOOR…" EN VOORAL ALS HET GAAT OM HUURDERS DIE HET ECHT MOEILIJK HEBBEN. CORPORATIES HEBBEN VAAK BEST WEL REDELIJK VEEL RESERVES, MAAR OOK WEL VEEL VERANTWOORDELIJKHEDEN. nieuwbouw, RENOVATIE, DUURZAAMHEID, ENZ. IK BEN HAT ERMEE EENS DAT HET EEN NIET TEN KOSTE MAG GAAN VAN HET ANDERE, ( HET ENE GAT DICHTEN MET EEN ANDER…) JA HET IS EEN DILEMMA.