De woonvisie als het fenomeen van de gemeente Heerlen

Staat of valt de prestatieafspraken met de woonvisie van de gemeente Heerlen?
Moeten wij ( als huurdersorganisaties) met de neus als de gemeente Heerlen ( woonvisie) dezelfde kant opgaan?
Wat dan als dat niet het geval is? Heeft de gemeente Heerlen het recht om vast te houden aan hun beleid ( woonvisie) ondanks de ‘gemaakte’ prestatieafspraken?
Ik heb opgezocht wat prestatieafspraken inhoudt tav de spelers hierin.
Blijkt dat woningcorporaties verplicht zijn om de gemeente en huurdersorganisaties uitgebreide informaties te geven op het gebied van de jaarrekening, volkshuisvestelijke verslag, overzicht van plannen ( sloop, nieuwbouw enzovoorts) en inzicht in haar financiële mogelijkheden.
Voor mij vaag… want ik zie nergens informatie staan wat te doen als de prestatieafspraken te hoog gegrepen zijn voor de huurders met hun beperkingen?
Het fenomeen prestatieafspraken, zijn deze concreet uitgelegd aan de huurders wat dit inhoudt en in hoeverre de huurders ook inspraak hebben en zo ja via wie?
Hoe dit te realiseren?
Niet iedereen voelt zich geroepen of zijn in staat om zich over te buigen.

Zoals ik tot nu toe ervaren heb, is voor veel huurders dit fenomeen een ver-van-mijn-bed-show.
Als men de huurders concreet bij willen betrekken zou ik de presatieafspraken en de woonvisie zodanig uiteenzetten dat het voor hen begrijpelijk is en dat ze ook hierin inspraak kunnen geven.
Op deze manier kan je de afstand verkleinen en werkt het ook praktischer.