1 juli 2019 agendapunt 2019-0015

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Presentatie gegevens door Wim bij de platform GGZ.
Lenne neemt ook deel aan het platform.